dijous, 15 de novembre de 2007

Micrograma de Jorge Carrera Andrade

Vistes les obres de Carme Sánchez per a NUC 2008 he recordat aquest haikú d'Otsuyu traduït pel poeta ecuatorià Jorge Carrera Andrade:

Con esto, finalmente, termina todo:
un esqueleto de abanico
cuando sopla el viento de otoño.

Amb això, finalment, acaba tot:
un esquelet de ventall
quan bufa el vent tardoral